Foto: EAM Solar

EAM Solar varsler emisjon

Solkraftselskapet vurderer en rettet emisjon for blant annet å finansiere pågående rettsprosesser.

Styret i EAM Solar har besluttet å gjennomføre en garantert tegningsrettsemisjon med et bruttoproveny på 30 millioner kroner, opplyser selskapet, ifølge TDN Finans. Nettoprovenyet skal benyttes til finansiering av pågående rettsprosesser og arbeidskapitalformål.Emisjonen må godkjennes av generalforsamlingen i selskapet, og en ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt tidlig i august, opplyses det.I en separat melding fremgår det at EAM Solar har inngått en rettsprosessfinansieringsavtale med Therium Litigation Funding. Therium har forpliktet seg til å investere maksimalt 2,3 millioner euro delt opp i tre transjer.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også