Forventer en god avkastning – blar opp 200 millioner

KLP investerer 200 millioner kroner i Climate Investor One. Fondet investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.- Fornybare energiprosjekter er finansielt attraktive investeringer, og de er avgjørende for overgangen til en lav-karbonøkonomi. Climate Investor One tilbyr langsiktige investorer som KLP muligheten til å samarbeide med offentlig sektor og industriell kompetanse for effektivt å utvikle og finansiere nye prosjekter i fremvoksende markeder, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP i en melding.Bak opprettelsen av Climate Investor One står den nederlandske utviklingsbanken FMO og den sør-afrikanske fondsforvalteren Phoenix InfraWorks. Gjennom sine regionalkontorer skal Climate Investor One investere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.KLP har totalt øremerket 1,5 milliarder kroner til utviklingsinvesteringer og hittil er det investert for 530 millioner kroner (eksklusiv Climate Investor One). Flere av disse investeringene er i samarbeid med Norfund.