Norske Skog mangler fortsatt støtte

Norske Skog er ute med en oppdatering på rekapitaliseringsprosessen til selskapet. 

Norske Skog skriver i en melding onsdag at de har møtt betydelig engasjement fra långivere og at de har fortsatt støtte til transaksjonstrukturen. Den foreslåtte transasjonen har imildertid ikke oppnådd høye nok akeptnivåer, og derfor har styret i selskapet besluttet å endre utvalgte vilkår i konverteringstilbudene, samt forlenge akseptfristen til 12.juli. Styret har ifølge meldingen også valgt å benytte seg av en 30-dagers rett til å utsette rentebetalingen på de eksisterende pantsikrede obligasjonene "for å understøtte den operative virksomheten". - Det er fortsatt sterk støtte for strukturen på rekapitaliseringstransaksjonen og for å konvertere all usikret gjeld til egenkapital, men verdifordelingen mellom ulike kreditorklasser er fortsatt krevende. Vi arbeider konstruktivt med våre ulike kreditorer for å finne en løsning som beskytter verdiene for alle interessentene, konsernsjef i Norske Skog, Lars P.S Sperre i en kommentar.- For å sikre at denne prosessen ikke påvirker Norske Skogs operasjonelle virksomhet, har vi besluttet å benytte oss av retten til rentebetalingsutsettelse, mens diskusjonene fortsetter, sier Sperre. Han mener en rekapitalisering vil være svært gunstig for selskapet. - Norske Skog er et levedyktig og bærekraftig konsern med 7 konkurransedyktige virksomheter med akseptabel kontantstrøm, men for mye av kontantstrømmen blir brukt til rentebetalinger, og ikke til å utvikle eksisterende og nye, grønne virksomheter. En rekapitalisering vil være gunstig for selskapet og alle interessentgrupper fordi gjelden og rentene vil bli betydelig redusert samt at egenkapitalen vil bli betydelig forbedret, sier han.