Norwegian solgte etter stengetid i går 4,7 millioner aksjer i Norwegian Finans Holding (NOFI) under en TRS-avtale (total return swap) med Danske Bank til kurs 76,75 kroner, går det frem av en børsmelding sendt ut onsdag kveld.TRS-avtalen utløper 29. juni 2018. Selv om aksjene altså er solgt, betyr dette at Norwegian beholder en økonomisk eksponering mot kursutviklingen i Bank Norwegian det neste året.Etter dette har Norwegian 32.623.739 NOFI-aksjer, tilsvarende 17,5 prosent av selskapet. Såkalt «economic interest» er på 37.323.739 aksjer, tilsvarende 20 prosent.I en separat melding opplyser Norwegian at selskapet etter transaksjonen vil bokføre NOFI-aksjene til «fair» markedsverdi.
Med onsdagens sluttkurs på 76,75 kroner blir regnskapseffekten dermed en økning av Norwegians egenkapital, og effekten i resultatregnskap, på 2.047 millioner kroner (2 milliarder) i 2. kvartal 2017. Les mer her her
Den finansielle effekten omfatter også renter på de underliggende aktiva i tilbakekjøpsavtalen med Danske Bank. - og .