Oceanteam advarer om fare for avvikling

Oljeserviceselskapet ønsker lettelser i lånebetingelsene, og ser på de foreslåtte endringene som det nåværende beste alternativet for å unngå konkurs.

Oceanteam er i brudd med lånebetingelsene i sitt 5-årige obligasjonslån, og ønsker derfor at eierne i det nevnte lånet godkjenner et fritak, samt endringer i lånebetingelsene.Det fremgår av en børsmelding fredag. Selskapet har enda ikke rapportert tall for 1. kvartal, noe som også utgjør et brudd på betingelsene i den nåværende låneavtalen. I innkallingen til et obligasjonseiermøte foreslår derfor selskapet blant annet et midlertidig fritak fra alle "events of default" relatert til finansielle betingelser og informasjonbetingelser relatert til publisering av kvartalstall og årsrapport for 2016 til 30.juni 2017.Oceanteam mener de foreslåtte betingelsene er det beste tilgjengelige alternativet for at selskapet skal unngå konkurs, at det skal sikre refinansiering av den sikrede gjelden, oppnå likviditet, kortsiktig finansiering, samt å øke selskapets verdier Dersom obligasjonseierne ikke godkjenner forslaget, så er det en betydelig risiko for at selskapet vil søke om avvikling, opplyses det.Obligasjonseiermøtet vil bli holdt 19. juni 2017 klokken 13:00, opplyses det.