Oceanteam fikk tommelen opp av obligasjonseierne

Oceanteam avholdt obligasjonseiermøte mandag.

2. juni meldte Oceanteam at de var i brudd med lånebetingelsene i sitt 5-årige obligasjonslån, og derfor ønsket at eierne i det nevnte lånet ville godkjenne et fritak, samt endringer i lånebetingelsene.I innkallingen til et obligasjonseiermøte foreslo derfor selskapet blant annet et midlertidig fritak fra alle "events of default" relatert til finansielle betingelser og informasjonbetingelser relatert til publisering av kvartalstall og årsrapport for 2016 til 30.juni 2017.Dersom forslaget ikke vil bli godkjent, advarte selskapet om betydelig risiko for konkurs.Etter dagens obligasjonseiermøte, er den risikoen blitt betydelig mindre.Forslaget fikk 100 prosent oppslutning blant de tilstedeværende obligasjonseierne, og låneavtalen vil derfor bli endret i henhold til forslaget.Godkjennelsen sender aksjen rett opp på Oslo Børs.Ved 15-tiden er aksjen opp 23,94 prosent til 4,40 kroner.