Oslo Børs sliter med å bryte gjennom 700

Torsdag endte hovedindeksen på 695,01, ned 0,55 prosent. Det ble omsatt aksjer for 3,7 milliarder kroner.I løpet av dagen var hovedindeksen oppe i 704,66 poeng.Utviklingen var i kjølvannet av sterk oppgang på Wall Street i går og stigende børser i Asia tidligere i dag.- De amerikanske børsene steg betydelig i går, noe som normalt sett skal gi positive utslag på Oslo Børs den påfølgende dagen. Når det er sagt, gårsdagens oppgang var spesielt god for finans- og teknologiaksjene. Her hjemme utgjør teknologiaksjene en mindre del av totalen, mens finanssektoren, med DNB i spissen, vekter tungt på Oslo Børs. Oljeprisen er for øvrig også opp fra nivåene vi så i går ettermiddag. Med andre ord peker alle piler oppover torsdag morgen, skrev analysesjef Roger Berntsen i Netfonds før dagens børsåpning.OljeprisenOljeprisene klatret for sjette dag på rad.Ved børsslutt torsdag omsettes et fat Brent-olje for 47,69 dollar, opp 0,80 prosent, mens WTI-oljen klatrer 0,85 prosent til 45,12 dollar fatet.Lagertall fra amerikanske energimyndigheter viste i går lavere produksjon og en liten lagerbygging i råolje, men også lagertrekk for bensin og destillater.Bekymringene for nivåene på verdens oljelagre lever likevel videre.- Den raske opptrappingen i skiferolje og den uventet store produksjonsøkningen i Libya og Nigeria, er på vei til å stagge lagertrekkene i 2017, skriver Goldman Sachs ifølge Reuters i en oppdatering.- Dette skaper risiko for at en normalisering av lagrene ikke vil oppnås innen OPEC-kuttene avsluttes neste mars. Vi venter at dette vil holde prisene rundt 45 dollar frem til vi ser beviser på et fall i antall rigger i USA, vedvarende lagertrekk eller ytterligere produksjonskutt fra OPEC, heter det videre.StatoilDen svake oljeprisen gjorde at Credit Suisse kuttet resultatanslagene sine for sektoren med rundt 20 prosent.Credit Suisse har en «underperform»-anbefaling på Statoil-aksjen , med et kursmål på 120 kroner. Hovedårsaken er at analytikerne i Credit Suisse ser at gassvolumene ventes å ha falt i andre kvartal og at de realiserte råvareprisene trolig har kommet noe ned. Det trekkes også frem at Statoils enhetskostnad trolig har steget gjennom kvartalet på grunn av planlagt vedlikehold og oppstart av nye prosjekter.I tillegg poengterer Credit Suisse at markedet nå er mer klar over Statoils kostnadsreduksjonsprogram enn hva som var tilfellet tidligere, slik at rommet for positive overraskelser er mindre enn før.Statoil endte ned 0,85 prosent til 139,80 kroner.Q-FreeQ-Free har sikret seg to kontrakter for levering av bompengesystemer i Thailand og Spania.Totalsummen for de to kontraktene estimeres til 35 millioner kroner.Aksjen steg 1,41 prosent til 7,90 kroner.DNODNO har fullført kjøpet av Origo Exploration. Etter oppkjøpet har DNO eierinteresser i 11 lisenser i Nordsjøen, hvorav syv på norsk sokkel og resten på britisk.Aksjen klatret 1,77 prosent til 7,75 kroner.NRC GroupNRC Group har inngått avtale om å kjøpe Alti Bygg og Anlegg AS . Avtalen har en verdi på 200 millioner kroner.Aksjen endte opp 0,46 prosent til 54,25 kroner.RenoNordenRenoNorden melder at renovasjonskontrakten med Kragerø kommune har blitt terminert , som skjer med effekt fra 1. juli 2017. Som en del av termineringen vil RenoNorden overføre visse eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Kragerø kommune.Aksjen til det kriserammede selskapet fikk fart på seg og skjøt i været tidligere i dag.I løpet av torsdagen var aksjen oppe i 5,28 kroner og nede i 4,49 kroner. Ved børsslutt endte aksjen opp 6,26 prosent til 4,92 kroner.Data ResponsData Respons har inngått kontrakt med en kunde i Tyskland innen sensorbasert automasjon (Smart Factory) til en verdi på 15 millioner kroner.Kontrakten omfatter industrielle dataløsninger som integreres i kundens totalsystem.Aksjen falt 0,74 prosent til 26,70 kroner.


Les også