Oslo Børs stryker lån fra notering etter gjentatte regelbrudd

Oslo Børs har besluttet å stryke obligasjonslånet til Island Offshore fra notering på Nordic ABM.

«Island Offshore Shipholding L.P, utsteder av obligasjonslån med ISIN NO0010673866, har brutt ABM reglene pkt. 3.1.5 (5). I henhold til bestemmelsen kan Oslo Børs anmode utsteder om all informasjon som ikke er underlagt lovbestemt taushetsplikt og som Oslo Børs anser som nødvendig for å overvåke at noteringen er i samsvar med ABM reglene. Informasjonen skal gis på den måte som Oslo Børs fastsetter. Selskapet har ikke besvart børsens henvendelse til tross for flere påminnelser», heter det i en melding fra Oslo Børs.Det opplyses videre at det Ulstein-baserte rederiet ikke har offentliggjort revidert årsrapport innen fristen som er senest fire måneder etter utgangen av regnskapsåret.Oslo Børs skriver at de har reagert overfor selskapet for lignende regelbrudd flere ganger tidligere, og at nå anser lånet som uegnet for notering på Nordic ABM. – Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Vi har vært for sent ute. Vi har ikke holdt tidsfristene for å levere inn helårs- og delårsrapporter. Vi fikk en henvendelse fra børsen i mars som vi ikke besvarte raskt nok, sier finansdirektør i Island Offshore, Henning Sundet til Dagens Næringsliv.Han forteller om ualminnelig hardt arbeidspress i forbindelse med restruktureringsprosessen de er inne i.- Vi har ikke være flinke nok til å overholde tidsfrister og det beklager vi sterkt, sier han til avisen.De håper å ha en løsning på restruktureringen klar i juni, ifølge DN.