RenoNorden ute med oppdatert guiding

Renovasjonsselskapet venter enda lavere EBITDA-margin.

RenoNorden kom onsdag kveld ut med en oppdatering.Av den fremgår det at selskapet venter en EBITDA-margin de kommende kvartalene som er mer enn fire prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor.Tidligere i vår ble det estimert at marginen ville være lavrere enn i fjor, men under fire prosent.Ytterligere guiding vil ikke bli gitt på nåværende tidspunkt, opplyser selskapet. Nedskrivning av "goodwill" som var på 642 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal vurderes i neste kvartalsrapport, fremgår det av oppdateringen. Videre skriver selskapet at dersom det ikke får fritak fra bankene innen 30. juni, vil selskapet være i brudd med NIBD/EBITDA-lånebetingelsen i 2. kvartal.For å finne en løsning på den utfordrende finansielle situasjonen har RenoNorden gått inn i diskusjoner med långiverne sine, og selskapet opplyser at de også vil invitere noen av sine norske kunder til diskusjoner.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker