Seabird får tommelen opp for restrukturering

Obligasjonseierne er med på laget.

26. mai varslet seismikkselskapet Seabird Exploration at det hadde kommet med et forslag til restrukturering overfor obligasjonseiere og enkelte ander kreditorer. Forslaget innebar blant annet en reduksjon av gjelden på 22 millioner dollar og at leasing-forpliktelser reduseres med 10,4 millioner dollar.Det ble opplyst at den gjenværende gjelden knyttet til obligasjonslånet SBX04 og Glander kreditt-fasiliteten ville være på totalt 5,0 millioner dollar og leasing-forpliktelsene 2,4 millioner dollar.Ifølge børsmeldingen som ble sendt ut ville restruktureringen blant annet innebære at 81,5 prosent av utestående gjeld, inkludert påløpte renter, vil bli gjort om til egenkapital til kurs fem kroner pr aksje.Tommelen oppI dag ble det avholdt et møte blant obligasjonseierne i SBX04, og der fikk selskapet enstemmig støtte for forslaget til restruktuering av gjelden.Dermed har selskapet passert det første hinderet på veien mot en fullført restrukturering.Videre må forslaget bli godkjent på en ekstraordinær generalforsamling, samt få samtykke fra Glander.Meglerhusene ABG Sundal Collier ASA og Arctic Securities AS fungerer som finansielle rådgivere i prosessen, mens advokatfirmaet Schjødt AS er juridisk rådgiver.