Sevan Marine "får tilbake på skatten"

Sevan Marine - Foto: selskapet

Selskapet vinner frem i skattesak, og får tilbakebetalt tosifret millionbeløp.

I starten av 2016 besluttet Skatt Sør at de i skattevurderingen til Sevan Marine for 2012 hadde justert for visse fradrag som ble tatt i forbindelse med salget av FPSOen Hummingbird som ble gjort som en del av restruktureringen i 2011/2012. Dette var en avgjørelse som Sevan Marine bestred, og nå vil Skatteetaten omgjøre beslutningen.Det betyr at Sevan Marine får tilbakebetalt 31,7 millioner kroner i tillegg til renter.Selskapet bokførte hele beløpet av den potensielle tilleggsskatten på 40,9 millioner kroner i desember 2015. - Vi er veldig fornøyd med at skattemyndighetene har gått med på å ikke lenger forfølge denne saken. Denne avgjørelsen vil føre til en positiv regnskapsmessig gevinst på 40,9 millioner kroner og en kontantrefusjon på over 31,7 millioner kroner, sier CEO I Sevan Marine, Reese McNeel i en kommentar.