Snart kan det bli riggmangel i Norge

Tro det eller ei, men underskudd på rigger er et scenario som potensielt kan bli en realitet på norsk sokkel i nær fremtid.

I alle fall for et spesielt riggsegment, skal en tro David Carter Shinn, partner i riggmeglerhuset Bassøe Offshore.Han har ved flere anledninger uttalt at forbedringen i riggmarkedet først vil merkes for eiere av moderne halvt nedsenkbare rigger designet for tøffe værforhold, såkalte «harsh environment»-rigger.Disse riggene kan det etter hvert vise seg å oppstå en knapphet på, ifølge Shinn.Tøffe kravDet stilles ekstra store krav til rigger som skal kunne operere i de tøffe forholdene på norsk sokkel, enten det er i Nordsjøen eller i Barentshavet, noe som gjør at det i realiteten er svært få rigger som er aktuelle for å arbeide der.Av de rundt 1.000 offshore-riggene som finnes, er det ifølge Bassøe Offshore kun 43 rigger som er bygget for å kunne operere på den norske kontinentalsokkelen– et tall som inkluderer syv rigger under konstruksjon. For aktører som eier eller kan kjøpe slike rigger, er dermed norsk sokkel et særdeles viktig marked for å sikre seg arbeid.Unikt scenarioI 2014 var det en etterspørsel på 27 halvt nedsenkbare «harsh environment»-rigger, men i takt med at oljeprisen falt og oljeselskapene strupet investeringsbudsjettene sine, har den falt jevnt og trøtt til 12 enheter.Med tanke på at det er 36 rigger på tilbudssiden, samt syv under bygging, er det tilsynelatende lite som tyder på at dette markedet skiller seg fra resten av det oversvømte riggmarkedet.Men, skriver Shinn - det er to faktorer som potensielt kan drive et unikt innhentingscenario. Den ene er økende aktivitet og åpning av nye leteområder, blant annet i Barentshavet, og at for tiden er behov for minst 10 rigger på felt lenger sør.Den andre faktoren er at den såkalte premiumflåten av moderne «harsh environment»-rigger er mye mindre enn den totale flåten.Vinteriserte riggerAv 43 rigger som ifølge Bassøe Offshore er sertifisert for å operere på norsk sokkel, mener riggmeglerhuset at bare 24 er konkurransedyktige. De resterende 19 riggene ventes å gå ut av markedet på grunn av høy alder, og at de ikke er i stand til å oppfylle oljeselskapenes nye krav til effektivitet og sikkerhet, eller at det vil koste for mye å reaktivere dem etter å ha ligget i kaldt opplag.Fire av de 24 konkurransedyktige riggene er Cat D-riggene til Songa Offshore som alle er oppatt på lange med kontrakter med Statoil, så derfor faller de ut av ligningen, og videre er det tre stykker som jobber andre steder i verden og sannsynligvis vil fortsette med det på grunn av økt etterspørsel i sine respektive regioner.Shinn venter at syv av de gjenværende 17 riggene vil være mindre ettertraktet fordi preferansene til oljeselskapene skifter mot sjettegenerasjonsrigger og en stor grad av vinterisering for arbeid i spesielt kaldt klima som Nord-Norge og Barentshavet.Dermed gjenstår det kun 10 premium-rigger som er klare for fremtidig arbeid på norsk sokkel.Stor interesse for kansellerte nybyggShinn påpeker at knappheten på disse riggene også er grunnen til den sterke interessen for de fire premium-riggene under bygging som er blitt kansellert av eierne sine, og som nå ligger ved sine respektive verft i Asia.John Fredriksens riggfersking Northern Drilling har sikret seg to av disse, West Mira og Bollsta Dolphin, for henholdsvis 365 millioner dollar og 400 millioner dollar, og konkurransen om de to siste vil dermed bli stor.Fredriksen skal i likhet med flere andre også være svært interessert i både West Rigel og Stena Midmax som ble kansellert av Stena Drilling for én uke siden.- Disse vil sannsynligvis bli solgt i løpet av de kommende månedene da riggeiere vil søke etter å utnytte det potensielle underskuddet av premium-rigger designet for den norske kontinentalsokkelen, sier Shinn. Les også: Stena Drilling kansellerer nybyggLes også: Kamp om de feteste riggene i markedets «sweet spot»