Statoil ser etter Bay du Nord-løsning

Statoil har gjenopptatt studiene for å avgjøre hvordan Bay du Nord-funnet utenfor Newfoundland i Canada best kan utnyttes

FPSO eid av Modec. Foto: Modec

Grunnet oljeprisfall og høye kostnader ved dypvannsfunn, har selskapet tidligere satt undersøkelsene på vent, men ser nå etter en løsning, skriver Upstream ifølge TDN Finans. - Vi har et internt team som jobber med prosjektet. Vi gjennomgår alle våre prosjekter og forsøker å drive kostnadene nedover, sier en talsperson fra Statoil, ifølge Upstream.Vurderer FPSOEt konsept som vurderes er benyttelsen av en nybygget FPSO, med tilsvarende design som den som skal benyttes ved Statoils Johan Castberg-prosjekt.Talspersonen fra Statoil sier ifølge Upstream at ressursestimatene for Bay du Nord er på mellom 300 og 600 millioner fat, men volumet vil potensielt ligge i nedre del av dette intervallet.Videre opplyser talspersonen om at det er for tidlig å si når en endelig investeringsbeslutning vil bli tatt. Upstream skriver at en mulig tidsplan for Bay du Nord kan komme fra Johan Castberg-prosjektet, der konseptstudiet ble ferdigstilt i midten av 2016 og den første oljen ventes å flyte i 2022.Statoil har en eierandel på 65 prosent i Bay du Nord og Mizzen, med Husky Energy som eneste partner i eierandelene.