Sundt-verdiene falt med 400 millioner

Pandox-eierskapet kostet Sundt AS milliardbeløp i fjor.

Sundt, som utgjør holdingselskapene Helene Sundt AS, CGS Holding AS og Sundt AS, fikk et overskudd på 800 millioner kroner i 2016. Verdijustert egenkapital sank med 3,6 prosent, fremgår det av en melding. Etter et ekstraordinært 2015, hvor store verdier ble realisert gjennom børsnotering av Pandox AB, steg verdijustert egenkapital fra 7,7 milliarder til 13,7 milliarder kroner. Nå går verdijustert egenkapital tilbake med 400 millioner kroner. Etter kapitaluttak på 1,1 milliarder er verdijustert egenkapital på 12,2 milliarder kroner.Verdiene knyttet til eierskapet i Pandox har blitt redusert med 1,3 milliarder kroner, noe som skyldes kursfall samt valutaendringer. Sundts øvrige interesser hadde en verdiøkning på 900 millioner kroner i 2016.- Vi er godt fornøyd med året som gikk, sier administrerende direktør Leiv Askvig i Sundt AS i meldingen.


Les også