To kjøpsanbefalinger – én salgsanbefaling

I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Telenor og Stolt-Nielsen mens Next Biometrics får en salgsanbefaling.- Telenor har vist en positiv utvikling etter at kursen utløste et kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon i slutten av februar. På mellomlang sikt har aksjen dannet en stigende trend og en videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres. Det ligger noe motstand over dagens nivå ved 141 kroner, og et eventuelt brudd opp gjennom dette nivået anses som et nytt kjøpssignal. Ved reaksjoner ned har aksjen støtte ved 132-135 kroner. Positiv volumutvikling styrker trendbildet og indikerer en økende optimisme blant investorer. Innsidevurderingen er positiv etter at to nøkkelpersoner kjøpte aksjer i begynnelsen av forrige måned. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Stolt-Nielsen ligger i en stigende trend på mellomlang sikt. Stigende trend indikerer at selskapet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Det ligger ingen signifikant motstand over dagens nivå, mens ved reaksjoner ned, ligger det støtte rundt 120 kroner. Eventuelle brudd ned gjennom støttenivået anses som et svakhetstegn. Det et ikke meldt om handler blant meldepliktige investorer i selskapet så langt i år. Innsidevurderingen er dermed nøytral. Vurdering: Kjøpskandidat- Next Biometrics Group har brutt ned gjennom gulvet i en fallende trendkanal. Dette indikerer en videre nedgang med en sterkere falltakt fremover. Negativ volumbalanse med høy omsetning på dager med kursnedgang og lav omsetning på dager med oppgang bekrefter trendbildet og indikerer en stadig økende usikkerhet blant investorene. Nedsiderisikoen er høy ettersom aksjen ikke har noe signifikant støtte under dagens nivå. Ved en eventuell reaksjon opp, ligger det motstand på 84 kroner på mellomlang sikt. Innsidevurderingen er nøytral. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


Les også