Transocean vil kjøpe tilbake gjeld

Den multinasjonale riggkjempen tilbyr å kjøpe tilbake obligasjonslån for milliardbeløp.

Børs

Transocean tilbyr ifølge en melding å kjøpe tilbake obligasjonslån for totalt 1,5 milliarder dollar, tilsvarende 12,8 milliarder kroner. Det skal i utgangspunktet dreie seg om fem obligasjoner med forfallsdatoer mellom 2017 og 2021, men tilbudet kan også økes ytterligere, opplyses det. 

obligasjonslån
obligasjoner
transocean
riggselskaper
Nyheter
Børs