- Underbygger troen på at vi har passert bunnen

Vestlandsindeks for 2. kvartal bekrefter at optimismen er tilbake i det kriserammede Vestlandet.

Bedriftslederne melder om en svak bedring i den økonomiske situasjonen, men er litt mer tilbakeholdne om utsiktene ut året. Oljerelaterte bedrifter derimot melder om både bedre tider i dag og ser betydelig lysere på fremtiden, går det frem av en pressemelding.- Vestlandsindeksen underbygger troen på at vi har passert bunnen i norsk økonomi. I så fall må det sies å være en meget rask innhenting av norsk økonomi, sier konserndirektør Ragnhild Fresvik i Sparebanken Vest.- Paradokset, og det som gjør at det er betimelig å stille spørsmålstegn ved om vi virkelig har overvunnet krisen, er at oppgangen i optimisme er størst i næringen som har merket den verste nedturen – nemlig olje og gassnæringen, fortsetter Fresvik.Vestlandsindeks 2/2017, som er en kvartalsvis rundspørring blant 700 bedriftsledere på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, viser at situasjonen siste tre måneder har bedret seg noe fra forrige kvartal, men oppgangen i resultatindeksen er fortsatt meget moderat fra 60,5 til 60,9. Indeksen kan være mellom 0 og 100, hvor tall over 50 indikerer optimisme, mens under 50 indikerer pessimisme. I tidligere rapporter har Vestlandsindeks presentert framtidsforventningene opp mot oljeavhengigheten til selskapene, og vist at det har vært en tydelig todeling, der oljeavhengige selskaper er mer pessimistiske enn de bedriftene som ikke er avhengige av olje.


Les også