Venter syv ganger så bra resultat som i fjor

Petrofac ser en betydelig økning i nettoresultat for første halvår 2017, sammenlignet med samme periode i fjor.

Petrofac, som tilbyr tjenester og produkter til olje- og gassproduksjon og prosesseringsdustrien, ser et nettoresultat på mellom 135 og 145 millioner dollar i første halvår 2017 sammenlignet med 20 millioner dollar året før.Det tilsvarer en økning fra ca. 169,5 millioner kroner i 1. halvår 2016 til mellom 1.143 og 1.228 millioner kroner i 1. halvår 2017.Nettoresultatet for helåret i år ventes vektet mot andre halvdel av året, opplyser selskapet i en interimoppdatering tirsdag i forkant av rapporten for første halvår 2017, ifølge TDN Finans.Selskapets hadde en ordrereserve på 13 milliarder dollar pr 31. mai 2017, og en ordreinngang for første halvår på 1,7 milliarder dollar.Nyhetsbyrået trekker videre frem at Petrofac venter at nettogjeld vil være på 1,1 milliarder dollar, pr 30. juni 2017, som ventet.Ellers opplyser selskapet om at ebitda for Integrated Energy Services-segmentet nå er ventet til mellom 80 og 100 millioner dollar for helåret 2017. Årsaken oppgis å være lavere nåværende forward-kurve for oljeprisene, lavere bidrag fra Greater Stella Area-utviklingslisensen og lavere investeringer i Mexico.