Vil AKU-tall påvirke rentebesluttningen?

Oppgangen i AKU de siste månedene må sees i lys av nedgangen i månedene før, mener Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

«AKU-ledigheten kom inn litt høyere enn ventet og er fortsatt en del høyere enn den registrerte ledigheten», heter det fra Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.Flere ledigeJustert for sesongvariasjoner var det 126 000 arbeidsløse i april. Dette utgjorde 4,6 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,3 prosentpoeng, eller 10.000 personer fra januar, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).DNB Markets ventet en ledighet på 4,5 prosent.Strøm Fjære peker på at AKU er en utvalgsundersøkelse og svinger en del på månedsbasis. «Oppgangen i AKU de siste månedene må sees i lys av nedgangen i månedene før, som primært skyldtes et fall i arbeidsstyrken. Nå stiger arbeidsstyrken igjen slik at ledigheten stiger litt på tross av et litt bedre sysselsettingsbilde», skriver hun videre.Passert toppenStrøm Fjære mener både registrert ledighet og AKU likevel gir inntrykk av at ledigheten har passert toppen og at arbeidsmarkedet bedres gradvis.«Dagens tall endrer trolig ikke Norges Banks vurdering av arbeidsmarkedet, som nok samlet sett er litt mer positivt enn i mars. Uansett kommer tallet for sent til å påvirke beslutningen i morgen, der vi tror på uendret styringsrente og litt høyere rentebane», skriver hun.AKU-tallene ga små utslag i valuta- og rentemarkedet.