I mandagens rapport fra Investtech anbefales salg av aksjer i Gaming Innovation Group og Grieg Seafood mens Atea blir belønnet med en kjøpsanbefaling.- Atea ligger i en stigende trend på mellomlang sikt. Aksjer i stigende trender på Oslo Børs steg i perioden 1996 til 2015 i snitt 2,3 prosentpoeng mer enn gjennomsnittlig børsutvikling på tre måneders sikt. Positiv volumbalanse er et sunnhetstegn. Det viser at aksjen stiger på høyt volum, mens den reagerer tilbake på lavt volum. Dette indikerer at investorer er redde for ikke å komme inn i aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å selge på fallende kurser. Det ligger støtte ved gulvet i trendkanalen. Aksjen er negativ på innsidehandler, men dette rokker ikke ved kjøpsanbefalingen. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Gaming Innovation Group Inc. brøt den stigende trenden for en måned siden. Kursen fortsetter nå ned og har brutt et kortsiktig støttenivå rundt 4.80 kroner. Oversolgt RSI og negativ volumbalanse indikerer stort salgspress og få kjøpere. Dette skaper et negativt momentum som svekker aksjen på kort sikt. Neste støttenivå ligger ved 4 kroner. Aksjen er maksimalt negativ på innsidehandler etter at styreleder Helge Nielsen, CEO Robin Reed mfl solgte aksjer 2. juni. Vurdering: Svak salgskandidat, skriver Investtech.- Grieg Seafood vendte ned og ga salgssignal rundt nyttår etter bra oppgang gjennom 2016. Aksjen innledet en fallende trend som indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Aksjen har marginalt brutt ned gjennom støtten ved ca. 59 kroner. Dette bekrefter den fallende trenden og signaliserer videre nedgang. Lite støtte under dagens nivå øker risikoen. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.