Aega melder at selskapet ikke får fullført den planlagte rettede emisjonen på inntil 150 millioner kroner før sommerferien. Det betyr at transaksjonen blir utsatt.Emisjonen blir dermed heller ikke gjort innenfor tidsrammen som selskapets generalforsamling har vedtatt. Det vil derfor bli innkalt til en ny ekstraordinær generalforsamling.