AF Gruppen fikk ny Møre-jobb

Ålesunds undersjøiske tunneler skal oppgraderes.

Børs

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for utbedringer av tunneler på Sunnmøre, går det frem av en børsmelding.Tunnelene rv. 658 Ellingsøytunnelen, rv. 658 Valderøytunnelen og fv. 658 Godøytunnelen skal oppgraderes i henhold til nye tunnelforskrifter. Arbeidene omfatter både bygg-, anleggs-, og elektrofag.Arbeidet er planlagt startet opp i september 2017, med forventet ferdigstillelse innen mai 2019.Avtalen er en hovedentreprise og kontraktssummen estimeres til 600 millioner kroner, eksklusive moms.Hele meldingen her.

statens vegvesen
tunnel
sunnmøre
ålesund
Nyheter
Børs