Aksje stuper etter termineringsvarsel

Midtveis mandag er hovedindeksen opp 0,38 prosent til 701,21. Det er omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.064 millioner kroner. Brent-oljen er ved lunsjtider mandag ned 0,21 prosent til 46,67 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,17 prosent til 45,96 dollar fatet.Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 48,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.Statoil Mandag morgen kunne vi lese at Statoil skal sette i gang en tre-brønns borekampanje på britisk sokkel.- Dette er en spennende kampanje hvor vi vil teste tre veldig forskjellige muligheter på den britiske kontinentalsokkelen. Vi håper å gjøre funn som kan skape tilleggsverdier til eksisterende prosjekter, samt gi de nødvendige ressursene  for nye utvikoinger på britisk sokkel, sier Statoils letesjef på britisk sokkel, Jenny Morris, i en melding.Borekampanjen som har oppstart tidlig i juli vil utføres av Transoceans 2009-bygde semirigg Transocean Spitsbergen, og har en ventet varighet på to til tre måneder.I dag kom også nyheten om at Statoil har fått en god start i Barentshavet sammen med partnerne ENI og Petoro.Oljefunnet er gjort i Kayak-brønnen i Johan Castberg-lisensen, og utgjør totalt mellom 25 og 50 millioner fat av utvinnbare oljeekvivalenter.Funnet kan gi verdifulle tilleggsvolumer for Johan Castberg-utviklingen, samt åpner opp for andre letemuligheter i det samme området, opplyser Statoil.Statoil stiger 0,58 prosent til 139,20 kroner.Fred. Olsen EnergyFred. Olsen Energy-datterselskapet Dolphin Drilling har mottatt en termineringsvarsel fra Anadarko Petroleum Corporation, går det frem av en melding søndag kveld. Termineringsvarselet gjelder for kontrakten til boreskipet «Bolette Dolphin»Termineringen vil få effekt ved utgangen av august 2017, mens termineringsavgiften er på rundt 96 millioner dollar.Aksjen stuper 9,20 prosent ved lunsjtider til 11,85 kroner.Subsea kjøper tilbake gjeldSubsea 7 melder mandag morgen at de fredag kjøpte tilbake obligasjoner med en nominell verdi på 22,6 millioner dollar av sitt fem-årige konvertible obligasjonslån på 700 millioner dollar.Kjøpet ble gjort til en gjennomsnittlig kurs på 99,75 i lånet som har forfall i 2017.Etter fredagens handel sitter selskapet på obligasjoner med en total nominell verdi på 342 millioner dollar av det konvertible obligasjonslånet, tilsvarende 48,9 prosent av lånet.Subsea-aksjen er ned 1,25 prosent til 113,70 kroner. Solon med knalltall Solon Eiendom solgte 68 boliger for i alt 685 millioner kroner i 2. kvartal 2017, går det frem av en børsmelding.I samme periode i fjor solgte selskapet 32 boliger for i alt 177 millioner kroner.Gjennomsnittprisen per bolig kom inn på 10,0 millioner kroner i 2. kvartal 2017, opp fra 5,5 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. Økningen henger sammen med salget på prosjekter på Bygdøy, Kollentunet og i Jegerveien.I løpet av kvartalet ble fire boliger fullført, og seks levert til kjøper.Selskapet hadde ved utgangen av juni 2017 257 enheter under bygging.Nyheten sender aksjen opp 2,33 prosent 17,60 kroner.