Aksjekursene har blitt halvert på en måned

Sommerens to store taperaksjer på Oslo Børs er Bergen Group og Fred. Olsen Energy. Her har aksjonærene sett verdiene smuldre bort den siste måneden.Verst har det gått med Bergen Group som har stupt hele 50,31 prosent. I skrivende stund omsettes aksjen for 1,60 kroner, hvilket verdsetter selskapet til 150,3 millioner kroner.Selv om Fred. Olsen Energy i dag stiger 1,43 prosent til 8,50 kroner, har aksjonærene opplevd et kursfall på 46,88 prosent den siste måneden. Selskapet har nå en markedsverdi på 566,9 millioner kroner.Til sammenligning har hovedindeksen på Oslo Børs klatret fire prosent den siste måneden.