Anadarko reduserer investeringene

Oljeselskapet Anadarko kutter tapene i 2. kvartal, og reduserer investeringene for resten av året. 

Anadarko Petroleum Foto: Selskapet

Det amerikanske oljeselskapet Anadarko som nylig valgte å terminere kontrakten med boreskipet til Fred. Olsen Energy, Bolette Dolphin, er ute med tall for 2. kvartal.Les også:  Fred. Olsen Energy kan være ved et veiskilleSelskapet kunne rapportere om et resultat etter skatt på minus 415 millioner dollar, mot minus 692 millioner dollar i samme periode i fjor.Driftsinntektene endte på 2,7 milliarder dollar, opp fra 1,9 milliarder dollar i 2. kvartal 2016.Selskapet opplyser at de senker guidingen for årets investeringer med 300 millioner dollar, tilsvarende om lag 2,4 milliarder kroner, til mellom 4,2 og 4,4 milliarder dollar. - De rådende markedsforholdene krever lavere kapitalintensitet gitt volatiliteten til marginene som oppnås i dette driftsmiljøet. Derfor reduserer vi investeringsnivået vårt med 300 millioner dollar for året som helhet, sier Anadarko-sjef, Al Walker i en kommentar til tallene.Anadarko solgte 57 millioner fat oljeekvivalenter i kvartalet, tilsvarende 631.000 fat oljeekvivalenter pr dag.