Tallknuserne i Nordea Markets foretar denne uken ingen endringer blant de norske aksjene i sin nordiske portefølje.
Det betyr at BW Offshore, PGS, Wallenius Wilhelmsen, Europris, Storebrand og Telenor fortsatt er det norske bidraget i porteføljen.
- Tradisjon tro har PGS fremlagt tall for kapasitetsutnyttelsen i 2. kvartal før det egentlige regnskapet. Tallene viste at det var noe høyere kapasitetsutnyttelse enn det vi hadde forventet. Vi er også ganske optimistiske til 3. kvartal hvor selskapet allerede har en del forhåndsbestilt arbeid, skriver Nordea.- Det som er avgjørende er imidlertid ordreinngangen i vintermånedene, hvor det enda ikke er så mange forhåndsbestillinger. Aksjen er fortsatt blant våre foretrukne. En høy gjeld og usikkerhet rundt oppsvinget i markedet for seismikk betyr dog at risikoen er høy, understreker analytikerne.