Fredag 14. juli er det seks nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av tre svenske, en norsk, tre danske og tre finske aksjer.
Ukens norske bidrag er Storebrand.1.   SSAB A(SSABA.ST) - 13. jul 2017. Siste sluttkurs: 41.51 (0.03)2.   Storebrand ASA(STB.OL) - 13. jul 2017. Siste sluttkurs: 63.7 (1.15)3.   D/S Norden(DNORD.CO) - 13. jul 2017. Siste sluttkurs: 121.8 (-0.9)4.   Lundin Mining Corp.(LUMI.ST) - 13. jul 2017. Siste sluttkurs: 51.65 (0.3)5.   Atlas Copco B(ATCOB.ST) - 13. jul 2017. Siste sluttkurs: 296.3 (-3.4)6.   FLSMIDTH & CO(FLS.CO) - 13. jul 2017. Siste sluttkurs: 414.7 (2.1)7.   Nokian Tyres Plc(NRE1V.HEX) - 13. jul 2017. Siste sluttkurs: 37.44 (-0.27)8.   Danske Bank(DANSKE.CO) - 13. jul 2017. Siste sluttkurs: 257.3 (1.3)9.   Valmet Oyj(VALMT.HEX) - 13. jul 2017. Siste sluttkurs: 18.05 (0.4)10.   Metso(METSO.HEX) - 13. jul 2017. Siste sluttkurs: 31.09 (-0.26)
En tilnærmet horisontal trend er brutt opp. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og SSAB A har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 33.65 kroner og motstand på 42.15 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 40.55 kroner. Videre oppgang til 48.31 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 40.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 40.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Storebrand ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ligger nå mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 57.06 kroner. Objektivet ved 62.35 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved ca 60.00 kroner. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.D/S Norden ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 134 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 117 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Lundin Mining Corp. har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 49.85 kroner. Videre oppgang til 58.74 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 50.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Atlas Copco B ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen tester støtten ved ca 292 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 292 kroner vil utløse et salgssignal. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.FLSMIDTH & CO har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen tester støtten ved ca 410 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.Nokian Tyres Plc ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 35.88 euro. Videre oppgang til 42.43 euro eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 37.40 euro. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 37.40 euro vil utløse et salgssignal. Volumbalansen er negativ og svekker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Danske Bank ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 250 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 250 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.Valmet Oyj viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 17.30 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Metso ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 31.46 euro etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 30.00 euro og motstanden ved ca 33.40 euro og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.