Europris-arving Dag Høili (48) har jobbet med Kjell Hausmann for å få appen lansert. I mars ble den endelig lansert, etter å ha blitt utsatt i både 2015 og 2016, ifølge DN.Etter et underskudd på 14 millioner kroner i 2015, gikk selskapet ytterligere fire millioner kroner i minus i fjor.Måtte hente pengerSelskapet hentet inn ny kapital i to kapitalutvidelser gjennom fjoråret, på totalt 1,4 millioner kroner. Høili-søsknene Maria (34) og Dag Høili lånte selskapet totalt 16,5 millioner kroner, om lag halvparten hver, som kostet selskapet én million kroner i renter i fjor. Det har i tillegg blitt foretatt nye kapitalutvidelser i tre omganger i 2017, skriver DN.21 mill. på utviklingThe Moon har nå ført opp forskning og utviklingskostnader på 20,7 millioner kroner i balansen. Dette er midler brukt under Skattefunn-støtteordningen i 2015 og 2016, opplyser selskapet, ifølge DN.Dag Høili er den dominerende eieren i The Moon med eierskap på 73,2 prosent. Det heleide selskapet Dag Holding har gitt lån på 92,5 millioner kroner til nærstående selskaper, 79 millioner av det til hans andre selskap Dagsander Invest, der eierskapet til The Moon ligger, skriver DN.