Arne Blystad har i dag overført 842.000 aksjer i Songa Bulk fra Songa Shipholding AS til Songa Trading Inc. for kurs 39,60 kroner, går det frem av en børsmelding.Både kjøper og selger er selskapet heleid av Blystad og tilknyttede parter. Overførselen av aksjene for over 33,3 millioner kroner skjedde direkte mellom selger og kjøper.Blystad kontrollerer totalt 4.711.900 aksjer i Songa Bulk.Songa Bulk faller 2,5 prosent til 38,60 kroner i dagens handel på Oslo Axess.