Fra og med i dag kan Atlantic Sapphire handles på OTC-listen til Verdipapirforetakenes Forbund. Det markerer en milepæl da det er første gang landbaserte lakseaksjer kan bli omsatt, ifølge en tweet fra gründer og styreleder Johan E Andreassen.Atlantic Sapphire vil drive landbasert oppdrett av laks i Miami, og har de siste seks årene drevet landbasert lakseoppdrett i Danmark.Fredag for 1,5 uke siden fullførte selskapet en emisjon på 70 millioner dollar tilrettelagt av DNB Markets og Arctic Securities. Ifølge prospektet utarbeidet i forbindelse med emisjonen, skrev selskapet: «Landbasert oppdrett er fremtiden for laks, og er en disruptiv og miljøvennligere måte å oppdrette laks på»