Dette kan gi mange arbeidsplasser på norsk sokkel.Direktør for Bellona Europa, Jonas Helseth, er svært begeistret for Statoils planer.- Dette gir oss en reell sjanse til å dekarbonisere Europas byer mye raskere enn vi trodde var mulig, sier Helseth.Mer enn halvparten av norsk gass brukes til oppvarming og matlaging i europeiske husstander.- Nå kan dette på sikt byttes ut med utslippsfritt hydrogen. Et forskningsprosjekt fra Leeds har vist at infrastrukturinvesteringene ikke er veldig store for å omstille fra gass til hydrogen, forklarer Helseth.Ved å skille ut hydrogen fra gassen og lagre CO2, kan norsk energieksport bli utslippsfri i fremtiden.- Dette vil være et konkurransefortrinn som andre gassleverandører ikke kan matche. Norge har allerede rørledninger og lagringssteder for CO2, så dette kan bli et stort fortrinn, sier Helseth.