DNO har ifølge en melding mottatt 40,66 millioner dollar brutto fra De kurdiske regionale myndighetene i Nord-Irak (KRG) som betaling for oljeeksport fra Tawke-feltet i april.Betalingen skal deles pro-rata mellom DNO og Genel Energy, og inkluderer 34,10 millioner dollar for månedlig leveranser og 6,56 millioner i betaling av utestående fordringer.