For å legge til rette for en optimalisering av kapitalsituasjonen til selskapet, har DNB ASA besluttet å iverksette et tilbakekjøpsprogram for opp til 0,5 prosent av aksjene i selskapet, tilsvarende ca. 8,1 millioner aksjer, fremgår det av en melding fra banken.Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført basert på fullmakten gitt av DNB ASAs ordinære generalforsamling 25. april 2017, hvor det ble besluttet at DNB ASA kan kjøpe tilbake opp til 1,5 prosent av selskapets aksjer. DNB ASA kan på et senere tidspunkt beslutte å iverksette nye tilbakekjøpsprogram, opp til den øvre grensen på 1,5 prosent som ble godkjent av den ordinære generalforsamlingen.Opp til ca 5,4 millioner av aksjene i tilbakekjøpsprogrammet vil bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. De resterende aksjene vil bli innløst fra staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, i henhold til en avtale mellom DNB ASA og staten, men er betinget av godkjennelse fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i 2018. Ifølge avtalen skal staten innløse aksjer på proporsjonal basis, slik at dens nåværende eierandel i DNB ASA på 34,00 prosent forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.DNB ASA vil be den ordinære generalforsamlingen i 2018 om godkjennelse til å slette aksjene som blir kjøpt tilbake i det åpne markedet, samt innløsning av et proporsjonalt antall aksjer fra staten. Innløsningen av aksjer fra staten vil bli gjort mot betaling tilsvarende den volumvektede gjennomsnittsprisen på aksjene som har blitt kjøpt tilbake i det åpne markedet, inkludert en rentekompensasjon og en avtalt justering for eventuelt utbytte på de innløste aksjene i tilbakekjøpsperioden.