DNO har kjøpt tilbake 900.000 egne aksjer, Aksjene ble kjøpt til snittkurs 7,8809 kroner per aksje. DNO har etter transaksjonen 35.000.000 egne aksjer.Kjøpet er en del av selskapets tilbakekjøpsprogram.