Ensco plc er tildelt tre boreskip-kontrakter offshore Vest-Afrika,Kontraktene har en samlet varighet på tre år pluss opsjoner på totalt seks år.«ENSCO DS-4» skal starte på en toårskontrakt med Chevron offshore Nigeria i august 2017 med opsjon på ytterligere ett år.Nybygget «ENSCO DS-10» skal på arbeid for Shell offshore Nigeria i første kvartal 2018, og kontrakten har en varighet på ett år. I tillegg er det avtalt fem ettårsopsjoner. Som følge av denne kontrakten er levering av riggen fremskyndet til tredje kvartal 2017 fra første kvartal 2019.«ENSCO DS-7 er kontrahert av Total frem til november 2017. Riggen har ligget ledig på standby-rate siden november 2016.