Erik Must kan se tilbake på et godt 2016 for selskapet som rommer hans investeringer og bærer hans navn, skriver Finansavisen.I årsberetningen heter det at «konsernets investeringer har hatt en meget god utvikling i 2016», noe det er vanskelig å være uenig i.938 millioner kroner i aksjeavkastning bidrar til et resultat på 1.008 millioner kroner før skatten er betalt.
Dermed er det akkumulerte overskuddet før skatt i Erik Musts konsern over 2 milliarder kroner over de siste fem årene, skriver avisen.Bedring etter fusjon
Denne utgjøres av både realiserte og urealiserte verdier. Året før hadde Must en avkastning på 246 millioner på det børsnoterte aksjeporteføljen.Barna Trine Must og Erik Christian Must eier mesteparten av selskapet gjennom B-aksjer, 8.000 stk. totalt, mens Must selv sitter på kontrollen via de stemmeberettigede A-aksjene. Sammen med sin kone eier han 66 A-aksjer, de resterende av totalt 112 A-aksjer er fordelt mellom barn og barnebarn.Konserntallene for Erik Must AS består blant annet av eierskapet i Gyldendal, som bidrar med et årsresultat på 69,9 millioner kroner, og Fondsfinans.Sistnevnte har i flere år ifølge Finansavisen levert resultater knapt på plussiden, eller underskudd. I fjor sommer ble selskapet slått sammen med islandske Beringer Finance, som nå er selskapets nye navn. Must eier halvparten av aksjene. Gamle Fondsfinans fikk i 2016 et overskudd på 9,3 millioner kroner, etter å ha tapt tilsammen 18,6 millioner kroner før skatt de to foregående årene.Gjennom investeringsselskapene Fondsavanse og Must Invest er Must og familien investert i en rekke norske aksjer innen bank, industri, konsum og helse.Konsernet eide børsnoterte aksjer for 3,23 milliarder kroner ved utgangen av 2016, ifølge avisen.I tillegg var investeringer i ikke-noterte aksjer verdsatt til 261,4 millioner kroner. I tillegg har Must 527,5 millioner kroner i kontanter og bankinnskudd.Balansen i konsernet er stor, med eiendeler for over 5 milliarder. Egenkapitalen er på hele 4,38 milliarder kroner.