Faroe Petroleum har oppnådd produksjonsrate i testproduksjonen på Brasse-feltet i Nordsjøen på 6.187 fat oljeekvivalenter pr dag, melder selskapet mandag, ifølge TDN Finans.Oljeselskapet begynner boringen av brønn 31/7-2S har pågått siden midten av mai, og det er nå gjennomført en produksjonstest. Ifølge meldingen ble det oppnådd høye gjennomstrømningsrater i testen som viser at reservoaret er av meget høy produktivitet på denne borelokasjonen. Kvaliteten på oljen er også svært god, tilsvarende oljen i det nærliggende Brage-feltet.Nå skal Faroe bore en sidestegsbrønn på Brasse.- Vi er svært fornøyd med de foreløpige resultatene. Vi går ut med oppdaterte ressursanslag når boringen av sidesteget er avsluttet. Sidesteget skal bidra til å ytterligere kartlegge reservoaret og redusere usikkerheten, sier Helge Hammer, sjef for Faroe Petroleum Norge og driftsdirektør i det britiske morselskapet.Brasse ligger om lag 13 kilometer fra både Oseberg og Brage. Hammer sa til TDN Finans 13. juni at Faroe er i prosesser mot begge feltene for en mulig subsea tieback-løsning til ett av dem.