Fem minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,23 prosent og står i 6.289,07 poeng, mens Dow Jones står i 21.547,53 poeng etter en oppgang på 0,07 prosent.MakroTall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at konsumprisene i USA i juni var uendret mot måneden før. Ifølge Bloomberg var det ventet en oppgang på 0,1 prosent. På årsbasis var indeksen opp 1,6. Det har også kommet tall for detaljhandelsomsetningen i USA, som falt 0,2 prosent på månedsbasis i juni. På forhånd var det ventet at detaljomsetningen ville stige 0,1 prosent på månedsbasis