Teleios Capital Partners flagger kjøp av 246.799 aksjer i Kongsberg Automotive.Ny beholdning er 61.192.477 aksjer, tilsvarende 15,04 prosent.