Fornybar energi driver Bonheur videre

Riggselskapet Fred. Olsen Energy blir en stadig mindre del av selskapet, mens fornybar-satsingen opplever formidabel vekst. 

Fred. Olsen - Foto: Scanpix

Det Fred. Olsen-dominerte selskapet Bonheur la onsdag morgen frem tall for 2. kvartal, og fasiten var et resultat etter skatt på minus 812 millioner kroner i 2. kvartal 2017, mot minus 1.012 millioner kroner i samme periode året før.Driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) beløp seg til 695 millioner kroner, noe som tilsvarer en halvering fra samme periode året før.Selskapet eier 51,9 prosent av riggselskapet Fred. Olsen Energy, i tillegg til hundre prosent av virksomheter innen fornybar energi, shipping/offshore vind og cruise.Luker man vekk riggselskapet er det imidlertid positiv lesning.Mens Fred. Olsen Energy bidro med et driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger som var nesten én milliard lavere enn i fjor, var EBITDA-bidraget fra selskapets øvrige virksomheter 254 millioner kroner høyere enn året før.Aller størst økning fra fjoråret sto selskapets heleide virksomhet innen shipping/offshore vind for med en økning på formidable 2.700 prosent fra 5 millioner kroner til 140 millioner kroner. Selskapet eier 100 prosent av Fred Olsen Ocean Ltd. som blant annet eier 100 prosent av Fred. Olsen Windcarrier AS som tilbyr transport og installasjonstjenester for havvindindustrien.Utnyttelsesgraden til Fred. Olsen Windcarriers fartøy var på 100 prosent  i kvartalet, fremgår det av rapporten.Fred. Olsen Renewables som driver ni vindparker opplevde også solid forbedring sammenlignet med fjoråret. Selskapets driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger doblet seg nesten fra 84 millioner kroner til 164 millioner kroner.Skjulte verdierDet siste året har Bonheur steget med hele 76 prosent på Oslo Børs, og flere investorer har tidligere tatt til ordet for at det ligger skjulte verdier i selskapet.- Flere enn oss begynner å få øynene opp for selskapets verdier som ligger innenfor fornybar energi (vindkraft). Vi mener at vi her kjøper én krone for tretti øre, og at disse verdiene før eller senere skal reprises betydelig, skrev forvalterne i aksjefondet Skagen Vekst som er tredje største aksjonær i selskapet, i en markedsrapport fra januar.Forvalterne kom til og med opp med et nyttårsønske til selskapet."Ved inngangen til et nytt år er det vel alltid lov å ha noen ønsker; Bonheur børslistet Fred Olsen Energy i 1997, Fred Olsen Production i 2007, og vårt nyttårsønske er en børsnotering av Fornybar Energi i 2017", skrev forvalterne Geir Tjetland, Ole Søeberg og Alexander Stensrud i rapporten. Skagen Vekst sitter med 6,53 prosent av de utestående aksjene i Bonheur. Åpnet for salgMens selskapene som satser på fornybar energi er i god bedring, går det motsatt vei for riggselskapet Fred. Olsen Energy.Fred. Olsen Energy var tidligere den største og viktigste eiendelen til Bonheur, men på grunn av oljekrisen har riggselskapet blitt en stadig mindre andel av selskapets totale markedsverdi, og utgjør nå bare om lag 6,4 prosent etter et betydelig kursfall som har tiltatt de siste månedene.Bare den siste måneden har riggselskapet falt med 46,50 prosent på Oslo Børs.I mars gikk obligasjonseierne i Bonheurs obligasjonslån BON03, BON05 og BON06, med på å endre en «Change of Control»-bestemmelse som sier at dersom Bonheur eier mindre en 50,1 prosent av Fred. Olsen Energy, så vil obligasjonseierne ha rett til å kreve forhåndsbetaling av obligasjonene sine.Denne ble endret slik at den først trer i kraft dersom selskaper, eid 100 prosent av familien eller selskaper tilknyttet Fred. Olsen, eier mindre enn 50,1 prosent av aksjene i Bonheur, eller ikke lenger kontrollerer så mye som 50,1 prosent av stemmene. Endringen åpner for at Fred. Olsen kan selge seg ned i riggselskapet.Selskapet selv understreket i innkallingen til obligasjonseiermøtet som ble avholdt 9. mars at forslaget ikke reflekterer en endring i det langsiktige synet på Fred. Olsen Energy.Finansdirektør i Bonheur, Richard Olav Aa, gjentok det samme overfor Hegnar.no, og understreket nok en gang at riggselskapet er en viktig del av Bonheurs investeringer.- Vi tenker at de foreslåtte endringene i obligasjonsavtalene vil skape generell fleksibilitet som obligasjonseierne og øvrige stakeholders vil være tjent med, sa finansdirektøren.Les også:  Vil Fred. Olsen ut av Fred. Olsen Energy?