Det er ingen tvil om at aksjonærene i RenoNorden har fått hard medfart på Oslo Børs.Fra en toppnoteringen på 412 kroner i januar 2017 har aksjen stupt til dagens 5,99 kroner. Det gir et kursfall på utrolige 98,55 prosent.Dead cat bouncingNår aksjen i dag omsettes for 5,99 kroner er det ned 0,33 prosent fra gårsdagens sluttkurs. Det gjør likevel RenoNorden til en børsvinner den siste måneden.Fra en aksjekurs på 3,30 kroner, har verdien på det skadeskutte selskapet hoppet hele 81,52 prosent i løpet av de siste ukene. Vi merker oss at aksjen var oppe i 6,67 kroner ved utgangen av juni.