Google-eier slo forventningene

Alphabet økte omsetningen med fem milliarder dollar sammenlignet med andre kvartal i fjor. 

Børs

Alphabet, som er morselskapet til Google, fikk et resultat på 5,01 dollar per aksje i andre kvartal 2017, mot et resultat på 7,00 dollar per aksje i samme kvartal året før.Det opplyser selskapet i kvartalsrapporten mandag, ifølge TDN Finans.Analytikerne ventet på forhånd et resultat på 4,45 dollar pr aksje, ifølge Bloomberg. Selskapet hadde omsetning på 26,0 milliarder dollar i kvartalet, opp fra 21,5 milliarder dollar ved samme korsvei i fjor. Fratrukket trafikkgenereringskostnader (tac) var omsetningen på 20,9 milliarder dollar, som var omtrent på linje med konsensus.Google ble tidligere straffet med en kartellbot på 2,42 milliarder euro av EUs tilsynsmyndigheter på grunn av påstått misbruk av markedsmakt. Det opplyses om at beløpet har blitt kostnadsført, selv om Google vurderer sine ankemuligheter. 

alphabet
Google
kvartalsrapport
Nyheter
Børs