Finnairs totale kapasitet, målt i antall setekilometer, økte med 9,9 prosent år over år, og trafikk målt i betalte setekilometer økte med 13,4 prosent.Antallet passasjerer som fløy med selskapet i løpet av måneden var 1,1 millioner, det er det høyeste antallet noensinne, mot 1,03 millioner i juni 2016 og 1,08 juni 2015.Kabinfaktoren økte med 2,7 prosentpoeng til 86,8 prosent.Videre økte kapasiteten i Finnair største trafikkområde - Asia, med 11,3 prosent i juni, og trafikken økte med 17,4 prosent som igjen reflekterer en høyere kabinfaktor.Utvalget av ruter og frekvenser var stort sett uforandret fra år til år, men det var en økning i antall flyvninger til Tokyo og Hong Kong.Finnair er nå den største europeiske flyselskapet i Japan i form av frekvenser.