Det internasjonale valutafondet (IMF) venter at ledighetsraten i Norge vil bli 4,0 prosent i 2017 og 3,8 prosent i 2018. Samtidig er det ventet at inflasjonen vil lande på 2,3 prosent i 2017 og 2,0 prosent i 2018. Ifølge TDN Finans kommer det frem i en endelig rapport om Norge fra IMF onsdag.IMF gjentar sine BNP-vekstestimater for Fastlands-Norge på 1,7 prosent for 2017 og 2,3 prosent for 2018.Videre mener IMF at skattereformen i Norge kan bedre produktiviteten og stimulere vekst og sysselsetting på lang sikt, og hevder et provenytap på kort sikt fra skattereformen er akseptabelt gitt Norges finansielle handlingsrom.Skattereformen ble, ifølge TDN Finans, estimert til å koste rundt 11 milliarder kroner netto, tilsvarende 0,4 prosent av BNP, i 2016.