Kværner melder om et resultat etter skatt på 127 millioner kroner i 2. kvartal 2017, mot 44 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 51,8 millioner kroner.Resultat per aksje ble 0,48 kroner, mot 0,16 kroner ved samme korsvei året før. Forventningen var på 0,19 kroner.Resultatet før skatt ble 192 millioner kroner, sammenlignet med 28,0 millioner kroner i 2. kvartal 2016, samt ventet 75,2 millioner kroner.Driftsresultatet ble 193 millioner kroner, mot 69,0 millioner kroner året før. Her var forventningen 71,3 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 1.502 millioner kroner, sammenlignet med 1.859 millioner kroner i 2. kvartal 2016. Forventningen var på 1.465,0 millioner kroner.- Også i år ferdigstiller vi noen av industriens mest krevende prosjekter, til avtalt kvalitet og innen avtalte planer. Kværners virksomhet kjennetegnes av få, store prosjekter. Mange av våre kontrakter inkluderer bonuser for å levere god kvalitet og for å overholde milepæler, spesielt mot slutten av prosjektene. Dette betyr at vi i noen kvartaler ser betydelige svingninger i våre resultater. I andre kvartal er resultatet påvirket av både slike bonuser og kvalitetsforbedringer som reduserer våre kostnader, konsernsjef i Kværner, Jan Arve Haugan i en kommentar. Selskapet hadde en ordrebok ved utgangen av 2. kvartal på 9.041 millioner kroner.