Kontraktsbonanza for Rowan

Riggselskapet Rowan er ute med en flåteoppdatering, og selskapet kan melde om mye nytt arbeid for riggene sine.

Av flåteoppdateringen fremgår det at jack up-riggen Rowan Norway har blitt tildelt en kontrakt av Repsol Sinopec i UK med en estimert varighet på 90 dager med to 30-dagers opsjoner.Arbeidet startet 10. juli, og dagraten er ikke oppgitt.Videre har jack up-riggen Rowan Stavanger fått mer arbeid for Repsol Norge. Det dreier seg om en kontrakt for plugging (P&A) med estimert varighet på 225 dager fra oppstarten som er planlagt til midten av september.Kontrakten inkluderer seks opsjoner på 60 dager hver, og heller ikke for denne kontrakten er raten oppgitt. Rowan Viking som også er en jack up-rigg har fått forlenget kontrakten sin med Lundin med 180 dager. Dagraten oppgis til 206.000 dollar.Den 1998-bygde jack up-riggen Rowan Gorilla V som frem til juni jobbet for Total i Norge har blitt tildelt en kontrakt av Total i Storbritannia. Kontrakten har ventet oppstart i midten av september og en varighet på to år med én opsjon på 180 dager.Saudi Aramco har tildelt den eldre 1981-bygde jack up-riggen Hilbert Rowe en kontraktsforlengelse til ut august på den nåværende dagraten som er på 69.000 dollar. Til slutt opplyses det at selskapet har fått kontraktsforlengelser for to jack up-rigger i Trinidad - begge for ytterligere én brønn.Rowan EXL II jobber for BP Trinidad, mens den 2009-bygde Ralph Coffman jobber for en ikke-navngitt kunde. De blir ledige i henholdsvis oktober og desember, blir det opplyst. Riggselskapet har en flåte bestående av 25 jack up-rigger derav 19 er klassifisert som høyspesifikasjonsrigger, samt fire boreskip for boring på ultradypt vann.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker