Kronen styrker seg kraftig

Den norske kronen styrker seg kraftig både mot euro og pund.

Børs
I løpet et par uker har kronen styrket seg kraftig. 28. juni kostet 1 euro 9,6 kroner. I dag har vi sett 9,29 kroner for 1 euro og dermed kan også 9,25 og 200-dagers glidende gjennomsnitt være innen rekkevidde.Euro faller med andre ord, og den stigende sekundærtrenden er brutt. Det kan heller ikke utelukkes at den skal teste topplinjen i den gamle fallende trenden. I så fall er det snakk om 9,1-nivået.Den positive undertonen i RSI-chartet for euro mot kronen ser også ut til å bli brutt. Dersom det også er et faktum øker det sannsynligheten for at kronene skal styrke seg ytterligere.Vi ser litt den samme tendensen mot pundet. Kronen styrker seg, fra 11,24 den 5. mai til nå sist på 10,47. Da er det i ferd med å komme et trendbrudd her også.Tendensen er også at stigningstakten faller og at det kan gå mot et dødskryss i hovedchartet for pundet, ved at 50-dagers glidende gjennomsnitt stuper ned og bryter 200-dagers snittet.Det er en viss teknisk støtte på 10,5-nivået, men brytes det åpner det også for at pundet kan falle videre mot 10,35 og kanskje 10,15.Den samme tendensen gjør seg gjeldende mot dollar. Kronen styrker seg fra rundt 8,7 i mai til nå 8,05.Den positive undertonen i RSI-chartet er brutt for USDNOK og dermed kan det også ligge til rette for testing av 7,97 slik vi har sett et par ganger tidligere de siste par årene.