Dagens Næringslivs eier, NHST Media Group, melder om et resultat etter skatt på 17 millioner kroner i 2. kvartal 2017, mot 22 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 13,5 kroner, mot 17,7 kroner ved samme korsvei i fjor. Resultatet før skatt ble 24 millioner kroner, sammenlignet med 25 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 24 millioner kroner, mot 26 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 335 millioner kroner, sammenlignet med 364 millioner kroner i 2. kvartal 2016. Dette representerer en nedgang på åtte prosent.