«Tomra ligger i en stigende trendkanal på kort, mellomlang og langt sikt, noe som indikerer videre oppgang», heter det fra Christiania Securities.Meglerhuset mener at bunnen av den stigende trendkanalen ligger i dag rundt 104 kroner, mens taket i den stigende trendkanalen ligger rundt 113 kroner. «Kursen ligger over tidligere topper, med lite motstandsnivåer på oppsiden. Aksjen har støtte rundt 102 kroner og på 94 – 94,50 kroner», utdyper en analytiker.
Christiania Securities har en kjøpsanbefaling både på kort, mellomlang og lang sikt, med kursmål 115 kroner.
 
Aksjen er inne i meglerhusets aktivt forvaltede porteføljer Christiania Norge og Christiania Norge Aggressiv, samt i Tradingporteføljen.