Pareto Securities nedgraderer sin anbefaling på Gjensidige Forsikring til hold fra kjøp, opplyser TDN Finans. Årsaken er at meglerhuset gjør positive justeringer på sine estimater for Gjensidige, og nedgraderer sin anbefaling da de mener at aksjen nå er korrekt priset.Meglerhuset beholder likevel sitt kursmål på 150 kroner.Aksjen har så langt i 2017 steget 10,68 prosent, mens den det siste året har hatt en oppgang på 11,32 prosent.